Giấy dán tường TERRA 83119-1

Giấy dán tường TERRA 83119-1