Giấy dán tường LOHAS 87410-1

Giấy dán tường LOHAS 87410-1