Giấy dán tường LOHAS 87346-1

Giấy dán tường LOHAS 87346-1