Giấy dán tường LIVING 70169-1

Giấy dán tường LIVING 70169-1