Giấy dán tường LIVING 70164-1

Giấy dán tường LIVING 70164-1