Giấy dán tường LIVING 70161-1

Giấy dán tường LIVING 70161-1