Giấy dán tường EROOM 2030-1

Giấy dán tường EROOM 2030-1