Giấy dán tường DARAE 1810-1

Giấy dán tường DARAE 1810-1