Giấy dán tường DARAE 1806-1

Giấy dán tường DARAE 1806-1