Tranh dán tường Mã số: k-160

Tranh dán tường Mã số:  k-160