Tranh dán tường Mã số: ki-050

Tranh dán tường Mã số:  ki-050