Giấy dán tường chi phí có đắt không, có tốt hay không