Giấy dán tường TERRA 83100-3

Giấy dán tường TERRA 83100-3