Giấy dán tường Regina 88291-2

Giấy dán tường Regina 88291-2