Giấy dán tường Regina 88289-10

Giấy dán tường Regina 88289-10