Giấy dán tường Regina 88288-4

Giấy dán tường Regina 88288-4