Giấy dán tường Regina 88284-3

Giấy dán tường Regina 88284-3