Giấy dán tường Regina 88279-3

Giấy dán tường Regina 88279-3