Giấy dán tường Regina 88266-2

Giấy dán tường Regina 88266-2