Giấy dán tường Regina 88266-1

Giấy dán tường Regina 88266-1