Giấy dán tường Regina 88263-3

Giấy dán tường Regina 88263-3