Giấy dán tường Regina 88263-2

Giấy dán tường Regina 88263-2