Giấy dán tường Regina 88262-2

Giấy dán tường Regina 88262-2