Giấy dán tường Regina 88261-4

Giấy dán tường Regina 88261-4