Giấy dán tường Regina 88261-2

Giấy dán tường Regina 88261-2