Giấy dán tường Regina 88259-3

Giấy dán tường Regina 88259-3