Giấy dán tường Regina 88257-1

Giấy dán tường Regina 88257-1