Giấy dán tường Regina 88256-5

Giấy dán tường Regina 88256-5