Giấy dán tường Regina 88256-4

Giấy dán tường Regina 88256-4