Giấy dán tường Regina 88254-5

Giấy dán tường Regina 88254-5