Giấy dán tường Regina 88253-1

Giấy dán tường Regina 88253-1