Giấy dán tường Regina 88252-1

Giấy dán tường Regina 88252-1