Giấy dán tường REGINA 88128-1

Giấy dán tường REGINA 88128-1