Giấy dán tường PLENUS 2622-1

Giấy dán tường PLENUS 2622-1