Giấy dán tường PLENUS 2617-2

Giấy dán tường PLENUS 2617-2