Giấy dán tường PLENUS 2614-2

Giấy dán tường PLENUS 2614-2