Giấy dán tường PLENUS 2602-3

Giấy dán tường PLENUS 2602-3