Giấy dán tường NATURAL 87035-2

Giấy dán tường NATURAL 87035-2