Giấy dán tường NATURAL 87024-3

Giấy dán tường NATURAL 87024-3