Giấy dán tường NATURAL 87019-1

Giấy dán tường NATURAL 87019-1