Giấy dán tường MATRIX 54334-3

Giấy dán tường MATRIX 54334-3