Giấy dán tường MATRIX 54334-1

Giấy dán tường MATRIX 54334-1