Giấy dán tường MATRIX 54331-2

Giấy dán tường MATRIX 54331-2