Giấy dán tường MATRIX 54329-1

Giấy dán tường MATRIX 54329-1