Giấy dán tường MATRIX 54326-4

Giấy dán tường MATRIX 54326-4