Giấy dán tường LOHAS 87403-1

Giấy dán tường LOHAS 87403-1