Giấy dán tường LOHAS 87357-6

Giấy dán tường LOHAS 87357-6