Giấy dán tường LIVING C9643-10

Giấy dán tường LIVING C9643-10