Giấy dán tường LIVING 70173-4

Giấy dán tường LIVING 70173-4