Giấy dán tường LIVING 70169-4

Giấy dán tường LIVING 70169-4